Βρυξέλλες κρίσιμες 24ωρο

Οἱ διαπραγματεύσεις στὶς Βρυξέλλες εἶναι οἱ πιὸ κρίσιμες μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ καὶ οἱ μόνες σοβαρές∙ σήμερα πρέπει νὰ καταλήξουν σὲ συμφωνία ἢ σὲ ρήξη, μὲ γνωστὴ τὴν συνέχεια. Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη γιὰ οὐσιαστικὲς ὑποχωρήσεις καὶ ὁ πρωθυπουργὸς νὰ ἀναλάβει τὸ πολιτικὸ κόστος τῶν συνεπειῶν, ἀλλὰ τίποτε δὲν εἶναι βέβαιο, μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς πενταμήνου διακυβερνήσεως∙ ὁ φόβος τῆς καταψηφίσεως τῆς συμφωνίας στὴν Βουλή, μὲ τὰ δυσβλαστακτα μέτρα ἕξι περίπου δις εὐρώ, εἶναι τὸ πρόβλημα. Οἱ ἀριστεροὶ βουλευτὲς δηλώνουν ὅτι θἀ καταψηφίσουν, ἐνῶ καραδοκοῦν οἱ ἐπίδοξοι ἀρχηγοὶ γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ἀντιμνημονιακῆς ὑποστάσεώς των∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει δείξει ἀκόμη τὶς ἱκανότητες ἐλέγχου τῶν φυγοκέντρων τάσεων στὸ κόμμα του, ὁπότε ὅλα εἶναι πιθανά. Ἡ ἀβεβαιότης εἶναι τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο καὶ συμπληρώνει τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τῶν τελευταίων μηνῶν.