Ὑπακοὴ στοὺς κερδοσκόπους

Τὴν ἀπόλυτη ὑπακοὴ καὶ τὶς δεσμεύσεις του στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ἐπιβεβαίωσε ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὸν προχθεσινὸ περίπατό του στὴν Ἐθνικὸ κῆπο μαζὶ μὲ τὸν κουρεμένο∙ στὴν πράξη τὸν ἔχει καταργήσει ἀπ’ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ στὴν χαράξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς δὲν φαίνεται πουθενά, ἀλλὰ διατηρεῖ τὶς ὑπόγειες σχέσεις μὲ τοὺς ὑπερατλαντικοὺς δεσπότες του. Ἄλλωστε ὁ κουρεμένος τὸν εἶχε συστήσει στὰ κυκλώματα αὐτά, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων συναντᾶ στοῦ Μαξίμου, ἄλλοτε γνωστοποιώντας τὶς συναντήσεις καὶ ἄλλοτε ὄχι∙ ἔτσι δείχνει, ὅτι παρὰ τὶς «ὑποχωρήσεις» του πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους μένει πιστὸς στὴν τακτικὴ ὑπονομεύσεως τῆς Εὐρωζώνης. Προβάλλει τὸν κουρεμένο, τὸ κόκκινο πανὶ γιὰ τοὺς ἀριστερούς του καὶ Εὐρωπαίους.