Ψυχροπολεμικὴ ἀναπαλαίωση

Σὲ ψυχροπολεμικὴ ἀναπαλαίωση ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς σχεδιάζειν τὴν ἐγκατάσταση 50000 ἀνδρῶν καὶ βαρέως ὁπλισμοῦ, ἀπέναντι στὴν Ρωσία, στὶς Πολωνία καὶ Λιθουανία ἐνῶ στὴν Οὐκρανία ὁ κίνδυνος τῆς χρεωκοπίας εἶναι πλέον ἄμεσος∙ ὁ ἀμερικανικὸς τύπος ἔγραψε ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις τοῦ Πενταγώνου μὲ τὰ ὑπουργεῖα Ἀμύνης τῶν δύο χωρῶν συνεχίζονται, ἀλλὰ δὲν ἔχει ληφθεῖ ἀκόμη ἡ τελικὴ ἀπόφαση, ἐνῶ ἡ Μόσχα προειδοποίησε ὅτι θὰ ἀπαντήσει μὲ τὴν ἐγκατάσταση πυρηνικῶν ὅπλων στὸν θύλακα τοῦ Καλίνινγκραντ. Στὸ Κίεβο ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνεται μὲ ταχὺ ρυθμό, ἀλλὰ ἡ Κριστὶν Λαγκρὰντ δήλωσε, ὅτι θὰ δώσει πρόσθετη βοήθεια, ἔστω καὶ ἂν ἡ κυβέρνησή της δὲν ἐξοφλήσει τὶς δόσεις τῶν προηγουμένων δανείων, ἐνῶ δείχνει νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες τοῦ Δεξιοῦ τομέως καθαρὰ φασιστικοῦ χαρακτῆρος∙ στὸν Ντόνμπας ἡ κατάσταση εἶναι ἤρεμη, ἀλλὰ ἡ οἰκονομία του ἔχει ἐνσωματωθεῖ πλήρως στὴν ρωσική.