Σὲ ὑποχώρηση παρασκηνιακὰ

Τὴν ὑποχώρηση παρασκηνιακὰ ἀπεδέχθη ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἀναμένεται ἡ ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἡ διακοπὴ ὀφείλεται σὲ ἐνδοκυβερνητικοὺς λόγους, διότι ἔπρεπε νὰ γίνει ἀξιολόγηση τῶν κομματικῶν ἀντιδράσεων καὶ τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεών τους στὴν συμφωνία. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ Μαξίμου εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία θὰ καταψηφισθεῖ στὴν Βουλὴ ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ θὰ περάσει μὲ τὶς ψήφους τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁπότε ἀκολουθοῦν πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ὁ σχηματισμὸς μεταβατικῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται ἡ καλύτερη λύση καὶ ἡ προσφυγὴ στὴν κάλπη τὸ Φθινόπωρο, ἂν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος θὰ προτιμοῦσε τὸν Ἰούλιο, ὅμως αὐτὸ ἀπορρίπτεται ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι θέλουν καὶ ἁπτὲς ἀποδείξεις ἐφαρμογῆς τῶν μεταρρυθμίσεων∙ στὸν ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται ἡ ἐμφάνιση τριῶν ἢ τεσσάρων σχημάτων, τοὺς προεδρικούς, μὲ τὴν πλειοψηφία μᾶλλον, τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, μὲ καναδυὸ δεκάδες, τὴν ὑστερική, τοὺς Πασοκογενεῖς καὶ ἴσως τὸν κουρεμένο, διότι καὶ αὐτὸς ἀναζητάει ρόλο, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων.