Δίκαιη ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι ἔκδηλη καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένη∙ γιὰ πρώτη φορὰ μάλιστα κάνουν σαφῆ διάκριση μεταξὺ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ πληρώσει τὶς συνέπειες τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ὁ Σίγκμαρ Γκάμπριελ ἦταν πιὸ ἀποκαλυπτικὸς ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸ ὑπογραμμίζει συνέχεια, ὅτι οἱ Ἕλληνες τὸν ἐνδιαφέρουν, γιατὶ ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῆς παράλογης τακτικῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τὶς ὑποσχέσεις του πρὸς τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δὲν τὶς τήρησε καὶ ἔστειλε τοὺς τρεῖς στὶς Βρυξέλλες γιὰ πρόφαση. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία στοὺς Εὐρωπαίους, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο τύπο της, ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα καὶ προαποφασισμένα, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ ἂν θὰ τὸ πετύχει εἶναι ἄλλο θέμα, ὁπωσδήποτε θὰ ἀποτύχει, γιατὶ εἶναι ὀχυρωμένη τώρα. Οἱ Ἕλληνες θὰ πληρώσουμε πανάκριβο τίμημα.