Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1207 δολλάρια καὶ 138,5850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1178,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,59. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ἀρκετὰ συγκρατημένοι γιὰ τὴν πιθανότητα ἐξόδου τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐλπίζουν πάντοτε σὲ συμφωνία τὴν τελευταία στιγμή∙ φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν παρασύρονται ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ ἐμπιστεύονται τοὺς Εὐρωπαίους ἡγετες. Φυσικά, κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ καὶ κινοῦνται διστακτικὰ στὶς ἀγορές∙ οἱ ἀντιδράσεις τους εἶναι ἐλεγχόμενες καὶ λογικές∙ πετύχαμε νὰ εἴμαστε πάλι στὴν κορυφὴ τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος. Στὴν Μόσχα, ἡ Τράπεζα τῆς Ρωσίας μείωσε τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο κατὰ μία μονάδα στὸ 11,5%, ὡς ἀπόδειξη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὶς ἀγορές, ὅταν πρὸ ἑξαμήνου τὸ εἶχε ἀνεβάσει στὸ 17%∙ οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἐπιστρέφουν στὴν χώρα, καθὼς αὐξάνεται σημαντικὰ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων τους.