Ἐπαγρύπνηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἐσπευσμένα ἐπέστρεψε, ἀπ’ τὴν Καστοριὰ στὴν Ἀθήνα, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι οἱ ὧρες εἶναι κρίσιμες καὶ ὅλα μπορεῖ νὰ συμβοῦν∙ μὲ τὸν πανικὸ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὶς σπασμωδικὲς κινήσεις του, μοναδικὴ ἐγγύηση γιὰ τὴν χώρα ἀποτελεῖ στοὺς Εὐρωπαίους καὶ ὄχι μόνο ὁ τέως πρωθυπουργός, μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ στὴ συνέχεια. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ὅσα ἔχει ὑποφέρει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τελευταία πενταετία καὶ ὄχι γιὰ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἐξοφλημένη ὅλοι τους σχεδὸν καὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀποχώρησή της∙ σὲ παρόμοιες καταστάσεις εἶναι ἀπαραίτητη ἡ παρουσία ὑπεύθυνης πολιτικῆς ἡγεσίας στὴν χώρα, γιὰ συνομιλίες, ἔστω καὶ στὰ παρασκήνια, μὲ τοὺς ἄλλους ἡγέτες. Τὸ 1974 θυμίζουμε.