Εὐρώπη, ψυχροπολεμικὸ κλίμα

Ἡ καλλιέργεια ψυχροπολεμικοῦ κλίματος στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν σχεδιαζομένη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐγκατάσταση βαρέως ὁπλισμοῦ στὴν Πολωνία καὶ στὴν Λιθουανία, δὲν εἶχε τὴν προσδοκωμένη ἀπήχηση ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές της στὸ Πεντάγωνο∙ οἱ περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ πρῶτες τὶς Γερμανία, Γαλλία καὶ Ἰταλία, ἀπέρριψαν τὰ ἀμερικανικὰ σχέδια, ἐνῶ ὁ Ματτέο Ρέντσι ἐπιδεικτικὰ κάλεσε στὴν χώρα του τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἡ ὑποστήριξη τῶν σφόδρα ἀτλαντικῶν χωρῶν, Βρεταννία, Δανία, Σουηδία, δὲν ἦταν ἀρκετὰ θερμὴ καὶ κυμάνθηκε ἀπὸ χαλαρὴ μέχρι οὐδέτερη∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὰ ὑπουργεῖα Ἀμύνης τῶν δύο χωρῶν συνεχίζονται, ἀλλὰ ἡ ἀπειλὴ τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἀναλόγων δυνάμεων καὶ πυρηνικῶν ὅπλων στὸ Καλίνιγκραντ, ἔχει ἀνακόψει τὸν ζῆλο τῶν φιλοαμερικανῶν στὸ ἐσωτερικό τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη διαπιστώνουν τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση στὴν Οὐκρανία, μαζὶ μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀκροδεξιῶν φασιστικῶν στοιχείων στὸ Κίεβο.