Μετανάστες, εὐρωπαϊκὸ θέμα

Στὴν ἀναγνώριση τοῦ μεταναστευτικοῦ ὡς εὐρωπαϊκοῦ προβλήματος προχώρησαν οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ Ἐσωτερικῶν, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ συμφωνία γιὰ τὴν διαχείρισή του∙ ἡ πρόταση τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου, γιὰ μεταφορὰ 40000 μεταναστῶν ἀπ’ τὴν Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα στοὺς ἑταίρους, προσκρούει στὴν ἄρνηση τῶν βορείων χωρῶν καὶ κυρίως τῆς Βρεταννίας, Δανίας καὶ Σουηδίας∙ στὴν πρόταση προβλέπεται ἡ μεταφορὰ 24000 ἀπ’ τὴν Ἰταλία καὶ 16000 ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, διότι αὐτὲς δέχονται τὸ 95% τῶν μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη. Στὴν Μυτιλήνη προχθὲς σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξὺ Σύρων καὶ Ἀφγανῶν στὸ στρατόπεδο κρατήσεώς τους, οἱ ὁποῖοι στὴν συνέχεια διέφυγαν στὸ λιμάνι, ἀπὸ ὅπου τοὺς περισυνέλεξαν οἱ Λιμενικοί∙ στὴν Ὁμόνοια καταφεύγουν οἱ μετανάστες πλέον καὶ κοιμοῦνται στὰ πεζοδρόμια, ἐνῶ ἡ ἁρμόδια ὑπουργὸς ἔχει ἀποσείσει τὶς εὐθύνες της.