Ταύτιση Καραμανλῆ, Σαμαρᾶ

Τὴν ἀπόλυτη ταύτισή τους στὴν ἀσκουμένη πολιτικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας διαδήλωσαν οἱ Κώστας Καραμανλῆς καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὴν Κηφισιά∙ ὅλα ἦταν προσεκτικὰ προμελετημένα καὶ μὲ ἀκριβῆ συμβολισμό. Οἱ δύο ἡγέτες τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως καὶ ἐγγυήτριας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας ἔδειξαν, ἀπέναντι στὴν βρώμικη προπαγάνδα καὶ στὶς παραφωνίες κάποιων, ὅτι βρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία, ἀλλὰ καὶ συζητοῦν διὰ ζώσης στὶς κρίσιμες στιγμὲς τῆς χώρας. Ἄλλωστε διατηροῦν ἀμφότεροι συνεχῆ καὶ πλήρη ἀμοιβαία ἐνημέρωση μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ οἱ κακόφωνοι βρέθηκαν ἔτσι ἐκτὸς παρατάξεως, ὅπως ἡ ἀπερίγραπτη στὶς ἀποτυχημένες παρεμβάσεις της κόρη. Διαθέτει πλέον τὴν ἀποδοχὴ τῶν συριζαίων, ὁπότε καὶ βρῆκε πεδίον δόξης λαμπρόν.