Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,1269 δολλάρια καὶ 139,6150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 64,94, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1178,50. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κρίση ἐξαπλώνεται στοὺς ἐπενδυτές, ἰδιαιτέρως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι λέει ψέμματα ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ τὴν παρέμβαση τοῦ Τζὰκ Λιοῦ, γιὰ συμβιβασμὸ μὲ τοὺς δανειστές∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς συγκρατήσεως τῶν ἐπενδυτῶν, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι θὰ βρεθεῖ στὸ τέλος λύση. Ἄλλωστε, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Αὐστριακοῦ καγκελαρίου ἀποβλέπει στὸν συμβιβασμό, ἐνῶ λέγεται ὅτι μεταφέρει μηνύματα ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ πιέσεις πολλαπλασιάζονται ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι καὶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν αὔριο θὰ ζητήσει λύση ἐντὸς τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ αὐτὸ ἀποτελεῖ πάγια θέση τῆς κυβερνήσεώς του.