Πόλεμοι, οἰκονομικὴ δαπάνη

Οἱ οἰκονομικὲς ζημίες ἀπ’ τοὺς πολέμους, τὶς αὐτοκτονίες καὶ τὴν μετανάστευση ἀνέρχονται τὸ 2014 στὰ 14,3 τρις δολλάρια, ἤτοι στὸ 13,4% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ∙ στὶς ἐκτιμήσεις αὐτὲς κατέληξε Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ ἡ ὁποία κατατάσσει τὴν Συρία στὴν κορυφὴ τῶν πληγεισῶν χωρῶν, μὲ 200000 νεκροὺς στὸν τετραετῆ ἐμφύλιο καὶ ἑπτὰ περίπου ἑκατομμύρια πρόσφυγες. Στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρικὴ ἡ καταστροφὴ εἶναι σὲ πολλὲς χῶρες, Συρία, Ἰράκ, Ὑεμένη, Λιβύη, ὁλικὴ καὶ ὁλόκληρες ἐπαρχίες ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπ’ τοὺς κατοίκους τους, ἐνῶ ἡ δημιουργία ἀνεξαρτήτων ἰσλαμικῶν κρατιδίων προσδίδει ἄλλη γεωγραφικὴ εἰκόνα στὴν περιοχή∙ οἱ πόλεμοι ἔχουν ξεκινήσει μὲ παρεμβάσεις ξένων, κυρίως Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ ἔχουν ἀποκτήσει ἀνεξέλεγκτη δυναμικὴ καὶ εἶναι ἄγνωστη πλέον ἡ κατάληξη τους, καθὼς δὲν ἐλέγχει τοὺς πρωταγωνιστές τους.