Εὐκαιρία νέας προσεγγίσεως

Ὡς εὐκαιρία νέας προσεγγγίσεως γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θέμα ἦταν τὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ στὸ προσκήνιο ἐμφανίσθηκε καὶ πάλι ὁ κουρεμένος, «μὲ νέες ἰδέες», ἀλλὰ μὲ σαφέστατη ἐνόχληση τῶν ἑταίρων∙ τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὶς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως. Βρισκόμαστε ἤδη ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς καὶ ὅλα εἶναι πιθανά, ἂν καὶ μετράει περισσότερο πλέον ἡ μεταστροφὴ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀπαίτησή του γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρώπη πάσῃ θυσία∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε σήμερα τὴν κατάσταση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μὲ σκοπὸ τὴν διασφάλιση τῶν κατακτήσεων στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐξόδου καὶ τῆς καταστροφῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ὁπωσδήποτε. Οι ἐλπίδες αὐξήθηκαν μετὰ τὴν μεγαλειώδη συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, διότι ἡ κραυγὴ τοῦ κόσμου μετράει πλέον∙ «φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ θεοῦ», καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται στὶς μέρες μας μὲ ἀπόλυτο τρόπο.