Σύνταγμα, πολιτικὸ μήνυμα

Τὸ πολιτικὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς καὶ τοῦ τέλους τῆς κυβερνήσεως ἔδωσε ἡ χθεσινὴ μεγαλειώδης συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, πολλαπλάσια τῆς φιλοκυβερνητικῆς τῆς Τετάρτης∙ ἡ κυβέρνηση κατάλαβε τὴν πολιτικὴ διάσταση καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὴν διαπλοκὴ γιὰ ἀποσιώπηση τοῦ γεγονότος, ἀλλὰ ὁ κόσμος ἔδειξε ὅτι εἶναι ἕτοιμος γιὰ ἐξέγερση κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση ὁδηγοῦν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἐξέγερση∙ ὅποιος δὲν τὸ κατάλαβε, φέρει τὴν εὐθύνη ὁ ἴδιος προσωπικά. Ἡ ἀνώμαλη προσγείωση μὲ τὸν κατεξευτελισμὸ τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα ἦταν τὸ προμήνυμα, ἐνῶ τὸ μήνυμα ἦρθε μὲ τὸ σύνθημα, «μένουμε Εὐρώπη»∙ ἐλπίδα στὸν κόσμο ἔδωσαν οἱ πολλὲς χιλιάδες πολὶτες, μὲ ἤρεμο καὶ ἀποφασιστικὸ τρόπο, διότι ὅλοι ἤθελαν νὰ δείξουν, ὅτι αὐτὸ σημαίνει τὸ τέλος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη, ποὺ εἴχαμε πετύχει πέρυσι καὶ τὴν ἀνέκοψαν ἄγαρπα.