Ἀνατροπὴ ἀστικοῦ συστήματος

Γιὰ ἐπιδίωξη ἀνατροπῆς τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας κατηγορεῖ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως τοὺς ἀριστεροὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μἐ ἄρθρο του σὲ ἱστοσελίδα νεοπασοκική, μὲ πολλοὺς τῆς σημιτικῆς περιόδου στὶς στῆλες της∙ ὁ ὑπουργὸς εἶναι ὀξύτατος στὴν κριτική του καὶ δὲν μασάει τὰ λόγια του. Δηλαδή, αἰσθάνεται ἀρκετὰ ἰσχυρὸς στὴν θέση του, ἄλλωστε ἔχει πάρει καὶ τὴν εὐθύνη τῆς ΚΥΠ, ὥστε νὰ μὴν φοβᾶται τὴν ἀπομάκρυνσή του, ὅταν δὲν εἶναι κἂν βουλευτής∙ δύο ἑρμηνεῖες ὑπάρχουν, πρώτη, ὅτι βλέπει τὴν διάλυση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε δὲν ὑπάρχει θέμα ἑνὸς ὑπουργοῦ∙ δεύτερη, ὅτι διαθέτει ἐπαρκεῖς προσβάσεις στὰ ἀμερικανικὰ κυκλώματα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα πῆρε τὴν ΚΥΠ. Τὰ ὑπολοιπα περιττεύουν…