Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση

Ἡ ἔκκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση, γιὰ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, εἶχε ἄμεση ἀνταπόκριση στὴν πράξη στὶς φιλοευρωπαϊκὲς δυνάμεις∙ ἡ μαζικὴ συγκέντρωση τῶν φιλοευρωπαϊστῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνει τὰ ἄλλα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, ἀπομονώνοντας τοὺς ἀντιευρωπαϊστὲς στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ ἀκροαριστερά. Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐθνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς καταστροφῆς εἶναι ὁ κοινὸς σκοπὸς τῶν δυνάμεων ποὺ ἐκπροσωποῦν τὴν τεράστεια πλειποψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ δηλαδή, ἀλλάζει τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ ὁ διαχωρισμὸς δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς παραμερίζεται καὶ ἀναδεικνύεται ὡς κύριο κριτήριο ὁ εὐρωπαϊκός μας προσανατολισμός, μὲ μεγάλο ἄξονα πλέον τὴν κεντροδεξιὰ παράταξη. Ἀκόμη καὶ οἱ συνομιλητὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχουν λουφάξει∙ δὲν ἀντέχει ἄλλο στὴν πίεση τοῦ κόσμου ἡ προκλητικὴ ὑπονόμευσή τους.