5μηνο, 44 δις εὐρὼ ἐκροὲς

Οἱ ἐκροὲς κεφαλαίων ἀπ’ τὸ τραπεζικό μας σύστημα ἀνῆλθαν σὲ 42 δις εὐρὼ τὸ πεντάμηνο τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος καὶ σὲ ἑκατὸ δις τὴν πενταετία τῶν μνημονίων∙ δηλαδὴ πάνω ἀπ’ τὸ μισὸ ΑΕΠ ἔχει φύγει ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ ἔχει διοχετευθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ἢ στὰ μπαοῦλα καὶ στὰ μαξιλάρια. Ἡ ἐπιστροφή τους εἶναι ἡ ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ὅσο παραμένει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ σοσιαλκομμουνιστικὴ θολούρα αὐτὸ δὲν γίνεται. Τὸ ἐπέτυχε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρὸ διετίας καὶ πέρυσι εἴχαμε τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη. Γνωστὰ αὐτά…