Ρωσία, πληθώρα συμφωνιῶν

Στὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ὑπογράφηκαν πολλὲς συμφωνίες μεταξὺ ρωσικῶν καὶ δυτικῶν ἑταιρειῶν∙ οἱ προσκεκλημένοι ἦταν 7000 καὶ οἱ ἐπχειρήσεις ἑπτακόσιες, ἀλλὰ ἀπουσίασαν τὰ δυτικὰ πολιτικὰ πρόσωπα, ἐκτὸς τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν στὴν ὁμιλία του ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ρωσία δὲν διεκδικεῖ τὸν ρόλο μεγάλης δυνάμεως, ἀλλὰ ἐπιμένει στὸν σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, ἀναφερόμενος στὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὴν ὁποία ὅμως εἶπε ὅτι ἀποτελοῦν ἕναν λαὸ μὲ κοινὴ ἱστορία∙ ἡ συμφωνία συνεργασίας τῆς Γκάζπρομ μὲ τὴν Shell, γιὰ ἀξιοποίηση τῶν ἀρκτικῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν ἐγκατάσταση στὴν Σαχαλίνη νέας μονάδος ὑγροποιήσεως φυσικοῦ ἀερίου, θεωρεῖται κορυφαία, διότι σπάει τὶς δυτικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας∙ δεύτερη σὲ μέγεθος εἶναι ἐκείνη τῆς Γκάζπρομ, μὲ τὴν γερμανικὴ ΕΟΝ καὶ αὐστριακὴ OPV γιὰ τὴν κατασκευὴ νέου ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ στὴν Βαλτική, ἀπ’ τὴν Πετρούπολη στὴν Γερμανία παρακάμπτοντας τὴν Οὐκρανία.