Σύνταγμα, δεύτερη μεγαλειώδης συγκέντρωση

Ἡ δεύτερη συγκέντρωση τοῦ «Μένουμε Εὐρώπη» στὸ Σύνταγμα ἦταν τουλάχιστον τρεῖς φορὲς μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν πρώτη, μὲ πολλὴ νεολαία καὶ ἤρεμους καὶ ἀποφασιστικοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν προάσπιση τῆς θέσεώς μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἐπάνοδό μας στὸν σκληρό της πυρῆνα∙ οἱ εἰδήσεις, ὅτι κλείνει ἡ συμφωνία μὲ τοὺς θεσμοὺς μέσα στὴν ἑβδομάδα, προκάλεσαν κάποια ἀνακοπὴ στὴν προσέλευση, ἂν καὶ ὅλοι συζητοῦσαν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργὸ μὲ τὰ τόσα ψέμματα στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς ξένους. Πάντως τὸ πολιτικὸ μήνυμα ἐστάλη καὶ οἱ ἁρμόδιοι τὸ ἔχουν λάβει, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὸ κλείσιμο μὲ ἀστυνομικοὺς τῆς ἀνόδου στὴν Βουλή, ἐνῶ προχθὲς εἶχαν ἀφήσει τοὺς ἄπλυτους νὰ ἁπλώσουν τὰ πλακά τους, μὲ τόσο προσβλητικὰ γιὰ τὴν Εὐρώπη συνθήματα.