Πρωτοφανὴς ἡ φοροκαταιγίδα

Ἡ συμφωνία μὲ τοὺς ἑταίρους, ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος, δὲν ἀναιρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ συνοδεύεται ἀπὸ πρωτοφανῆ φοροκαταιγίδα καὶ ἀπὸ περικοπὲς στοὺς μισθοὺς καὶ στὶς συντάξεις, ἀλλὰ καὶ μὲ ραγδαῖες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ φυσικά, κρίνεται ἄκρως ἀπαραίτητη, ἐὰν συνεκτιμήσουμε τὴν καθυστέρηση ἐπὶ πεντάμηνο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξανακατρακύλισμα στὴν ὕφεση, μετὰ τὸ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη, μὲ τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρωζώνη, τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη λίαν συντόμως εἶναι πολλές, διότι διαθέτει ἡ χώρα ἀρκετοὺς δυναμικοὺς κλάδους καὶ τεράστια κονδύλια ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὰ ὁποῖα ἔχει παγώσει ἡ κυβέρνηση, ἂν καὶ κάποια στιγμὴ ὀφείλει λογοδοτῆσαι γιὰ τὴν στάση της αὐτή∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀνέφερε 35 δις εὐρὼ διαθέσιμα γιὰ τὴν ἑπόμενη πενταετία, ὁπότε μαζὶ μὲ τὸ παγωμένο ΕΣΠΑ καὶ τὸ σχέδιο Ντράγκι προσφέρονται στὴν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ δεκαπέντε δις γιὰ ἐπενδύσεις.