Χαμηλοὶ τόνοι ἀριστερῶν

Οἱ ἀριστεροὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κράτησαν πολὺ χαμηλοὺς τόνους, ὅσοι βρέθηκαν στὸ Σύνταγμα προχθὲς τὸ βράδυ, ἂν καὶ πολλοὶ προτίμησαν νὰ ἀπέχουν∙ φαίνεται ζυγίζουν τὰ πράγματα γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Ὁ λόγος ἦταν ἄλλος, ἡ μικρότερη ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν προηγούμενη προσέλευση τοῦ κόσμου, παρὰ τὴν μαζικὴ κινητοποίηση κομματικῶν ὀργανώσεων καὶ συνδικαλιστῶν∙ δὲν ἀνταποκρίνεται ὁ κόσμος, αὐτὸ καταλαβαίνουν καὶ πολλοὶ τὸ ξανασκέφτονται. Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ μεγάλη προσέλευση στὴν Πειραιῶς στὴν συγκέντρωση τῶν Εὐρωπαϊστῶν τοῦ κόμματος∙ κάποιοι ἀνέλαβαν τὴν πρωτοβουλία καὶ εἶδαν τὴν ἄμεση ἀνταπόκριση, ἐνῶ ἦταν σχεδὸν ἴσος ἀριθμὸς βουλευτῶν στὶς δύο ἐκδηλώσεις. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ γίνεται καὶ ἐπισήμως πολλὰ κομμάτια, ἐπειδὴ ὅλοι ὀργανώνονται μὲ ὑπόγειες διασυνδέσεις.