Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὶς πληροφορίες ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα βρίσκονται σὲ καλὸ δρόμο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1343 δολλάρια καὶ 139,9550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1193,70, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 63,61. Οἱ ἑλληνικὲς προτάσεις θεωρήθηκαν ὡς καλὲς γιὰ βάση διαπραγματεύσεων, ἔστω καὶ ἂν τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἔστειλε προχθὲς τὸ βράδυ λάθος κείμενο καὶ τὴν ἑπομένη ἔφθασε στὶς Βρυξέλλες τὸ σωστό∙ οἱ συνομιλίες τῶν τεχνικῶν κλιμακίων καὶ τῶν πολιτικῶν προχωροῦσαν παράλληλα, μὲ προοπτικὴ τὴν συμφωνία μέσα στὴν ἑβδομάδα. Τὸ κύριο πρόβλημα ὅμως τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἡ παντελὴς ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι μπορεῖ μὲν νὰ ὑπογράψει τὴν συμφωνία, ἀλλὰ Βερολίνο περισσότερο, καὶ Παρίσι καὶ Βρυξέλλες στὴν συνέχεια, διερωτῶνται τὸ ποιὸς θὰ ἐφαρμόσει τὴν συμφωνία∙ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐπιβιώσει ἢ ὄχι στὴν Βουλὴ ἡ κυβέρνηση, ἀναζητοῦν ἁπτὲς ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων.