Ἐπιτυχία ἐκθέσεως Bourget

Ἡ ἀεροπορικὴ ἔκθεση τοῦ Bourget τῶν Παρισίων εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, καθὼς οἱ συνολικὲς παραγγελίες ὑπερέβησαν τὰ 150 δις δολλάρια, τὰ πέρισσότερα στὶς δύο μεγάλες ἀνταγωνιστικὲς ἑταιρεῖες∙ ἡ Boeing, ἦρθε πρώτη μὲ 145 ἀεροσκάφη καὶ 18,6 δις δολλάρια σὲ σταθερὲς παραγγελίες, καὶ ἡ Airbus δεύτερη, 124 καὶ 16,3, ἀλλὰ σὲ κρατήσεις ἀγορᾶς, ἡ εὐρωπαϊκὴ εἶχε 421 καὶ 57 δις, καὶ ἡ ἀμερικανική, 331 καὶ 50,2, ἐνῶ εἶχαν πολλὲς παραγγελίες ἡ καναδικὴ καὶ βραζιλιάνικη ἑταιρεῖες, γιὰ σκάφη μεσαίου μεσαίσου μεγέθους, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες γιὰ ἰδιωτικὰ ἀεροπλάνα. Οἱ προοπτικὲς τῆς ἀεροναυπηγικῆς εἶναι πολὺ αἰσιόδοξες, διότι ἐκτιμᾶται, ὅτι τὴν ἑπόμενη εἰκοσαετία θὰ πουληθοῦν 34000 ἀεροσκάφη, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων στὴν Ἀσία∙ ἄλλωστε Ρωσία καὶ Κίνα ἔχουν συστήσει κοινὴ ἀεροναυπηγικὴ ἑταιρεία.