Καμπούλ, ἐπίθεση στὴ Βουλὴ

Στὴν Βουλὴ τοῦ Ἀφγανιστὰν ἐπιτέθηκε ὁμάδα ἕξι καμικάζι, μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἀναταραχῆς καὶ τὴν ἐπίδειξη ἰσχύος∙ οἱ Ταλιμπὰν εἶχαν τοποθετήσει παγιδευμένο αὐτοκίνητο στὴν εἴσοδο τοῦ Κοινοβουλίου, τὸ ὁποῖο πυροδότησαν καὶ μέσα στὴν ἀναστάτωση εἰσέβαλαν στὸ κτίριο καὶ ἐπιχείρησαν νὰ πάρουν ὅμηρους βουλευτές. Ἡ Ἀστυνομία ὅμως ἀντέδρασε γρήγορα καὶ ἔκλεισε τὶς θύρες τοῦ μεγάρου, ὁπότε οἱ τρομοκράτες κατέφυγαν σὲ παρακείμενο οἴκημα, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ ἑξάωρο μάχη παραδόθηκαν∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προκλήσεως ἀναταραχῆς καὶ στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσης, ἐνῶ ἐλέγχουν πλήρως σχεδὸν τὶς νοτιοδυτικὲς ἐπαρχίες καὶ προωθοῦνται πρὸς τὶς βόρειες. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἐλέγξαι τὴν κατάσταση, μετὰ καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὶς μάχιμες στρατιωτικὲς μονάδες.