Ἀξιοποίηση κονδυλίων, μοναδική μας ἐλπίδα

Ἡ ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, τῶν 35 δις εὐρὼ τοῦ Γιοῦνκερ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας καὶ τὴν ἁπάλυνση τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως∙ ἡ κυβέρνηση τὸ πεντάμηνο ξέχασε τὴν ἀνάπτυξη καὶ σταμάτησε τὴν ὑποβολὴ προγραμμάτων πρὸς τὴν Ἐπιτροπή,χωρὶς καμμία δικαιολογία∙ εἶναι πράγματι πανάσχετοι μὲ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὅτι τοὺς πίεζαν ἀφόρητα οἱ παραγωγικὲς τάξεις, δὲν ἔκαναν τίποτε. Ὁπωσδήποτε ἄλλους λόγους εἶχαν, ἀλλὰ τὸ πρόβλημά μας τώρα εἶναι ὅτι δὲν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη γιὰ ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων∙ ἑπομένως ἄλλοι πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων καὶ αὐτὸ ἔχει τεθεῖ ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων. Δὲν ἀφήνεται τὸ θέμα στὰ χέρια τους…