Διαλυμένος ὁ πρωθυπουργὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε, ἀρκετὴ ὥρα μετὰ τὸ τέλος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, ἐντελῶς χαμένος στὸ ὕφος καὶ διαλυμένος ὡς πολιτικὸς λόγος, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν σαφεῖς καὶ ξεκάθαροι∙ ἡ συμφωνία κλείνει ὁριστικὰ τὰ μενάνυχτα καὶ ψηφίζεται ἀπ’ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸ ἀργότερο τὸ Σαββατοκύριακο, ὥστε νὰ ἐγκριθεῖ καὶ ἀπ’ τὴν Μπούντεστανγκ καὶ ἀποδεσμευθοῦν οἱ δόσεις τὶς ἑπόμενες μέρες. Ἡ παράδοση ἔγινε, ὄχι μόνο ἄνευ ὅρων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς πιὸ ἐξευτελιστικὲς γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο συνθῆκες∙ εἶχαν ἀπορρίψει προηγουμένως οἱ ἑταῖροι τὸ κείμενο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κουρεμένου καὶ χρειάσθηκε ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἔδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν ὑπουργό του μὲ τὰ τόσα ψέμματα καὶ τὶς περισσότερες παλινωδίες του∙ οὔτε συζήτηση γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος καὶ ρύθμιση τοῦ χρέους δέχθηκαν, ἀλλὰ ἄφησαν τὸ τελευταῖο γιὰ ἀργότερα. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει τί τὸν περιμένει στὴν Βουλή.