Καθυστέρηση προσελεύσεως

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ ἀναπληρωτὴς καθυστέρησαν εἴκοσι λεπτὰ στὴν συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς ἀναζητοῦσαν ἀπ’ τὸ τηλέφωνο∙ ὁ πανικὸς καὶ ἡ φοβία ἐπισκίασαν τὴν ἀγένειά τους, διότι καὶ στὴν συνεδρίαση δὲν εἶχαν τί νὰ ποῦν καὶ ἀναμασοῦσαν ὅσα εἶχε περιλάβει ὁ πρόεδρός τους στὴν ἐπιστολή του. Ἄλλωστε καὶ οἱ μπηχτὲς τῶν συναδέλφων τους, ὡς πρὸς τὴν διαμονή τους, ἦταν εὐθεῖες∙ «πληρώνουμε καὶ τὰ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα», εἶπαν κάποιοι στὴν συνεδρίαση καὶ ἄλλοι σὲ δηλώσεις τους∙ ἡ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία μένει στὸ ξενοδοχεῖο «The Hotel», τὸ ἀκριβώτερο τῶν Βρυξελλῶν, μὲ τιμὴ τριακόσια μέχει πεντακόσια εὐρὼ τὴν βραδιά. Ποιός ἀποφασίζει γιὰ τὴν πολυτέλεια αὐτή, ὅταν μόνο ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τὸ χρησιμοποίησε. Τὴν λιτότητα τῶν κομμουνιστῶν ἡγετῶν ἀπολαμβάνουν φαίνεται!