Γάζα, ἐγκλήματα πολέμου

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ καταλογίζει τὴν διάπραξη ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος στοὺς Ἰσραηλινοὺς καὶ στοὺς Παλαιστινίους, κατὰ τὸν πρό διετίας πόλεμο στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας∙ ἡ ἔκθεση ἐμφανίζεται ἰσορροπημένη, ἂν καὶ ἀπ’ τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει φαίνεται ἡ διαφορά. Στὸν διαρκείας πεντήκοντα ἡμερῶν πόλεμο, σκοτώθηκαν 2251 Παλαιστίνιοι, ἐκ τῶν ὁποίων 1462 πολίτες καὶ 67 Ἰσραηλινοί, μὲ ἕξι πολῖτες∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ εἶχαν βομβαρδίσει σπίτια, νοσοκομεῖα, σχολεῖα καὶ ἀκόμη καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τοῦ ΟΗΕ, τὸ ὁποῖο ἔφερε στὴν σκεπή του τὰ διακριτικὰ τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ. Πάντως δὲν ἀπευθύνεται γιὰ πρώτη φορὰ κατηγορία κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπ’ τὸν ΟΗΕ, διότι μέχρι τώρα πάντοτε ἐμπόδιζαν τὴν διεξαγωγὴ καὶ τὴν δημοσίευση τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν∙ φαίνεται ὅτι κάτι ἀλλάζει στὸν ὀργανισμό.