Ἀποκορύφωση ἐσωκομματικῶν

Τὰ ἐσωκομματικὰ στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀποκορυφώνονται, καθὼς θεωρεῖται δεδομένη ἡ συμφωνία, μὲ ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις, καὶ ἡ ἐπίσημη καταχώρηση τῆς κυβερνήσεως ὡς μνημονιακῆς καὶ μάλιστα χειρότερης μορφῆς ἀπ’ τὶς προηγούμενες∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κύριο ἀντικείμενο εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα, διότι χάνει ὁπωσδήποε ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν δεδηλωμένη, μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ συνεταῖρο του σἐ ἀπόσταση ἀσφαλείας, ἐπειδὴ φοβᾶται τὴν τύχη τοῦ πρὸ τριετίας προκατόχου του. Οἱ σημερινὲς ἀντιδράσεις θεωροῦνται ὡς προεόρτια τῶν ὅσων ἀκολουθήσουν, ὅταν ἀνακοινωθεῖ ἐπισήμως ἡ συμφωνία∙ τὰ μέτρα ἀνέρχονται σὲ 14 δις εὐρὼ μὲ τὶς παρενέργειές τους, ἐνῶ ἡ ἐπιβίωση τῶν τραπεζῶν ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μὸνο στὶς ἐνέσεις ρευστότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, καθὼς τὸ ποσὸ ἀνέρχεται σὲ 90 δις. Ἤδη ἡ κατακραυγὴ τῆς ἀγορᾶς ἀκούγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους καὶ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτές, ἀρνοῦνται νὰ συναντήσουν ἀκόμη καὶ τὰ στελέχη τους, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ὁ διάλογος γίνεται στὰ γαλλικά…