Εὐρεῖα ἐξάπλωση διαρροῆς

Ἡ διαρροὴ βουλευτῶν κατὰ τῆς συμφωνίας ἐξαπλώνεται στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προχωρήσει σὲ κάποιες συνεννοήσεις μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, ἂν θέλει πράγματι νὰ ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία στὴν Βουλή∙ ἤδη ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα σήκωσε τὴν δική της παντιέρα θέτοντας θέματα διαγραφῆς τοῦ χρέους καὶ ἐργασιακῶν, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν γίνονται δεκτὰ ἀπ’ τοὺς ἑταίρους, ψηφίζεται, ἐφαρμόζεται ἡ συμφωνία καὶ μετὰ συζητοῦνται. Στὶς Βρυξέλλες βρίσκονται καὶ οἱ πρόεδροι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ θὰ ἔχουν συναντήσεις μὲ πολλοὺς ἀρχηγούς, ὅπως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ἔστω καὶ μὲ τὴν μορφὴ τριγωνικῶν σχέσεων εἶναι δυνατὴ ἡ προσέγγιση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα.