Ἀμερικὴ, ὑποκλοπὲς Γάλλων

Στὴν παρακολούθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν Γάλλων προέδρων προέβαιναν οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν τελευταία δεκαετία, ὅπως ἀποκαλύτπτει τὸ Wikileaks∙ οἱ Ζὰκ Σιράκ, Νικολὰ Σαρκοζὺ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἦταν τὰ θύματα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατὰ τὶς περιόδους τῶν συνομιλιῶν Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως μὲ τὴν ἀπειλὴ ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ Οὐάσιγκτον παραδέχθηκε ὅτι γινόταν αὐτὸ καὶ προχώρησε σὲ ἔμμεση ἀποδοκιμασία του, καθόλου πειστικὴ γιὰ τοὺς Γάλλους∙ μετὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ξεσπάει τὸ σκάνδαλο μὲ τὸ Παρίσι, ὅταν μάλιστα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει ἐκτεθεῖ στὸν λαό του γιὰ φιλοαμερικανισμό∙ ἡ προσβολὴ ἀπευθύνεται πρὸς ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, σὲ στιγμὴ κρίσιμη γιὰ τὶς εὐρωατλαντικὲς σχέσεις, ὅπως φάνηκε μὲ τὶς δυσκολίες ψηφίσεως τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Πολλοὶ διπλωμάτες διερωτῶνται ἂν αὐτὰ γίνονται ἐν γνώσει ἢ κατὰ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα.