Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1194 δολλάρια καὶ 138,7550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1175,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 64,58. Οἱ συνεχεῖς διακυμάνσεις στὶς πληροφορίες γιὰ συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ θέμα ἐπαναφέρουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀποτυχίας καὶ προβληματίζουν τοὺς ἐπενδυτὲς γιὰ τὴν στάση τους∙ ἄλλωστε οἱ διαρροὲς ἀπ’ τὸ Μαξίμου, ὡς πρὸς τὶς ἀμφιβολίες γιὰ τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῶν δανειστῶν, ἐπιτείνουν τὸ ἄσχημο κλίμα. Ἐπίσης ἡ ὑπόθεση τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν Γάλλων προέδρων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐνισχύουν τὴν δυσπιστία γιὰ τὴν σύναψη τῆς διατλαντικῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν στὴν ὁποία τόσα ἐλπίζει ἡ Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ στὴν Ἀσία ἡ Ρωσία κατέστη τὸν Μάιο πρῶτος προμηθευτὴς πετρελαίου τῆς Κίνας, μὲ δεύτερη τὴν Ἀγκόλα καὶ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία στὴν τρίτη θέση.