Πλήρης ἀπομόνωση Λονδίνου

Σὲ πλήρη ἀπομόνωση ὁδηγεῖται ἡ Βρεταννία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως δείχνει τὸ ἀδιέξοδο τῆς συναντήσεως Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Νταίηβιντ Κάμερον χθὲς στὸ Βερολίνο∙ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ζήτησε τὴν στήριξη τῆς καγκελαρίου στὸ αἴτημά του γιὰ ἀναθεώρηση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηήκῶν, ὥστε νὰ ἐγκρίνει ὁ λαός του τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Ἕνωση. Τὸ αἴτημα ἀπορρίφθηκε, ὅσο κι ἂν ἐπιθυμεῖ ἡ Γερμανία τὴν παραμονὴ τῆς Ἀγγλίας στὴν ΕΕ, γιὰ δύο λόγους: διότι θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο καὶ γιὰ ἄλλες χῶρες, κυρίως ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, καὶ γιατὶ πρωτεύουσα σημασία δίδει ἡ χώρα στὴν οἰκονομικὴ σταθερότητα καὶ πολιτικὴ συνοχὴ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῶν προσπαθειῶν της γιὰ ἐπίλυση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ Λονδίνο εἶναι ἐκτὸς καὶ ἔγινε κουραστικὸς κλαψιάρης.