Ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ πολιτικὴ ὑπευθυνότητα

Τὴν ἐπίδειξη ἐθνικῆς ὁμοψυχίας καὶ πολιτικῆς ὑπευθυνότητος ζήτησε ἀπ’ ὅλα τὰ κόμματα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς, ἐνῶ ἀπευθύνθηκε καὶ στοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καὶ τοὺς ζήτησε νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα, ἀλλὰ παραμένουν πιστοὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ παραινέσεις του εἰσακούσθηκαν ἀπ’τοὺς πρωθυπουργοὺς καὶ μὲ μερικοὺς συζήτησε κατ’ ἰδίαν. Πάντως φαίνεται ὅτι ἡ κρισιμότης τὴς καταστάσεως ἀνησυχεῖ τοὺς πάντες, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐνημέρωσε τηλεφωνικὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας∙ ὁ διεθνὴς τύπος προβλέπει σύντομα πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν χώρα καὶ ταχεῖα ἀπομάκρυνση τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ μεταβατικὸ πρωθυπουργὸ τὸν Γιάννη Στουρνάρα∙ τὸν ἐμπιστεύονται οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅτι θὰ ἐφαρμόσει τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ ἀπογειώσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία.