ΗΠΑ, ἔγκριση γιὰ συμφωνίες

Τελικὰ ἡ Γερουσία, μὲ ψήφους 60 πρὸς 38, ἐνέκρινε τὴν παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως στὸν πρόεδρο γιὰ τὴν σύναψη συμφωνιῶν ἐλευθέρου ἐμπορίου στὸν Εἰρηνικὸ καὶ στὴν Βόρειο Ἀμερική∙ ἐπὶ πολλοὺς μῆνες ἡ Γερουσία ἀρνιόταν τὴν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νόμου, διότι ἀντιδροῦσαν συγκεκριμένα οἰκονομικὰ συμφέροντα στὶς συμφωνίες αὐτές. Στὴν διαπασιφικὴ συμφωνία συμμετέχουν δώδεκα χῶρες, οἱ μεγαλύτερες τοῦ Εἰρηνικοῦ ἐκτὸς Κίνας, καὶ ἀποβλέπει στὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν κινεζικῶν συμφωνιῶν στὴν Ἀσία, ἂν καὶ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι δὲν εὔκολη ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Πεκίνου∙ στὴν βορειοαμερικανική, συμμετέχουν ΗΠΑ, Καναδᾶς καὶ Μεξικὸ καὶ αὐτὴ εἶναι πιὸ εὔκολη στὴν ὁλοκλήρωσή της. Μὲ τὶς συμφωνίες μειώνονται σημαντικὰ οἱ δασμοὶ στὸ ἐμπόριο τῶν χωρῶν καὶ διευκολύνεται ἡ κίνηση κεφαλαίων∙ ἡ τρίτη συμφωνία, ἡ διατλαντική, ἀντιμετωπίζει πολλὲς δυσκολίες στὴν Εὐρώπη, διότι οἱ περισσότερες χῶρες της ἀντιδροῦν, ἐπειδὴ ἔχουν στοιχεῖα ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐπιδοτεῖ τὰ ἐξαγώγιμα προϊόντα της.