Ὀμπάμα, λίαν ἀπολογητικὸς

Ὁ Λευκὸς Οἶκος ἦταν σφόδρα ἀπολογητικὸς πρὸς τὴν Γαλλία, γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν προέδρων της, λέγοντας ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ ξανασυμβεῖ∙ τὴν ἴδια ἀπάντηση εἶχαν δώσει καὶ πρὸ τριετίας στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀλλὰ δὲν ἔπεισαν καθόλου τοὺς Γερμανούς, ὅπως καὶ τώρα τοὺς Γάλλους. Ἡ δυσπιστία ἐπανῆλθε στὶς διατλαντικὲς σχέσεις, ἐνῶ ἡ Wikileaks προειδοποιεῖ ὅτι οἱ πιὸ σοβαρὲς ἀποκαλύψεις ἀκολουθοῦν∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, τὸ ποιὰ πηγὴ διοχετεύει στὴν ἱστοσελίδα τὰ ἀπόρρητα στοιχεῖα, διότι μόνο ἐκ τῶν ἔσω γίνονται γνωστά. Ὁπωσδήποτε κάποιοι ἀντίπαλοι τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, διότι αὐτὸν πλήττουν περισσότερο καὶ δυσκολεύουν τὶς διπλωματικὲς κινήσεις τους∙ μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις αὐτὲς εἶναι πολὺ δύσκολο στὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ νὰ δεχθεῖ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, διότι προϋπάρχουν πολλὲς ἐπιφυλάξεις.