Ἱστορικὲς εὐθύνες κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου

Οἱ εὐθύνες ὅλων μας, ὄχι μόνο τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, εἶναι πλέον ἱστορικὲς καὶ δὲν χωροῦν ἀναβολή∙ ὑπηρετεῖ, κρυφὰ καὶ μεθοδικά, τὸ σχέδιο τῆς δραχμῆς ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας, μᾶλλον τὴν ἐπιδιώκει. Πρέπει νὰ τὸν σταματήσουμε. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπάντησε ὑπεύθυνα: «Καλῶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ παραμείνει ψύχραιμος καὶ ἑνωμένος. Καὶ τὸν κ. Τσίπρα νὰ ἀκυρώσει ἀμέσως τὸ χωρὶς πιὰ περιεχόμενο δημοψήφισμα–παρωδία… Ἡ πατρίδα μας πρέπει νὰ παραμείνει στὴν καρδιά τὴς Εὐρώπης καὶ στὸ εὐρώ. Ο κ. Τσίπρας ὀφείλει νὰ συνεχίσει τὶς διαπραγματεύσεις. Ἂν δεν μπορεῖ, ἂς τολμήσει τὴ μεγάλη ἐθνικὴ συνεννόηση.Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητας καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἐλπίδας στοὺς Ἕλληνες ἐπείγει».