Γελοιοποίηση πρωθυπουργοῦ

Στὴν πλήρη γελοιοποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ προέβη ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀποκαλύπτοντας τὴν τελικὴ πρόταση τῶν ἑταίρων, καλύτερης καὶ ἐκείνης τῆς κυβερνήσεως, καὶ ἀποκαλύπτοντας, ὅτι ἐσκεμμένα ἐγκατέλειψε τὶς διαπραγματεύσεις τὴν Παρασκευή, μὲ σκοπὸ τὴν προκήρυξη δημοψηφίσματος καὶ χωρὶς ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων. Ταυτοχρόνως ἡ ΕΚΤ διατηρεῖ σταθερὰ τὰ ἐπίπεδα χρηματοδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, οἱ οὐρὲς στὰ ΑΤΜ μεγαλώνουν, μὲ τὶς τράπεζες κλειστές, τὴν δόση τοῦ ΔΝΤ ἀπλήρωτη καὶ τοὺς τουρίστες ὑπὸ διωγμό∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κάλεσε σύσκεψη τῶν προέδρων τῶν γερμανικῶν κομμάτων καὶ προέβη σὲ τηλεδιάκεψη μὲ τοὺς Ἑπτὰ μεγάλους γιὰ τὸ θέμα, ἐνῶ καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ζήτησε τὴν συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων. Τὸ δημοψήφισμα δὲν ἔχει ἀντικείμενο, καθὼς οἱ ἑταῖροι προτείνουν καλύτερους ὅρους καὶ διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἄντληση τῶν 35 δις εὐρὼ τῶν εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων∙ ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔρχονται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές.