Προειδοποίηση Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι σαφέστατοι στὴν προειδοποίησή τους πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ἔθεσαν τὸν κουρεμένο ἐκτὸς τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ τόνιναν ἐπιγραμματικά, ὅτι αὔριο τελειώνει τὸ πρόγραμμα, ἀφοῦ δὲν ἔκαναν δεκτὴ τὴν παράτασή του, ὁπότε οἱ τράπεζες μένουν χωρὶς χρήματα καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μιχανισμὸς Σταθεροποιήσεως ἀπατεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν 140 δις εὐρὼ ποὺ μᾶς ἔχει χορηγήσει∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε ἀκόμη καὶ στὴν ρητὴ αὐτὴ διακοίνωση. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἄλλα λόγια ἔλεγε στὴν Βουλὴ καὶ συνέχισε τὶς ψευδαισθήσεις του, γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη∙ αὐτὴ ὅμως τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, ἐνῶ ὁ Γέρουν Ντάισελμπλουμ ὑπογράμμισε, ὅτι καὶ μὲ ναὶ στὸ δημοψήφισμα δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση., Εἴμαστε μὲ τὸ ἕνα πόδι ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.