Εὐρώπη, ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση

Οἱ Εὐρωπαῖοι διέπονται δικαιολογημένα ἀπὸ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς κυβερνήσεώς του, γιὰ τὰ ψέμματα καὶ τὶς λοιδορίες ἐναντίον τους ἐπὶ πεντάμηνο∙ ἡ προκήρυξη δημοψηφίσματος ἦταν ἡ τελευταία σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι∙ ἔχουν πεισθεῖ πιὰ ὅτι ἦταν συνειδητὴ καὶ προσχεδιασμένη ἡ καθυστέρηση τῶν διαπραγματεύσεων ἐπὶ πεντάμηνο καὶ ἡ συνεχὴς ἀσυνέπειά τους. Τώρα τοῦ ἀπομένει μία ἀνηφορικὴ ἀτραπὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἡ παραίτηση, ἐὰν φθάσει ἡ χώρα ἤρεμα στὴν κάλπη τὴν Κυριακή, διότι δὲν εἶναι βέβαιο καὶ αὐτό, ἐὰν οἱ τράπεζες κλείσουν σήμερα τὸ πρωὶ ἢ τὸ ἀργότερο τὴν Τετάρτη∙ φαίνεται ὅτι δὲν εἶχαν καταλάβει στοῦ Μαξίμου τὴν τραγικότητα τῆς καταστάσεως καὶ τὸ ποῦ ὁδηγοῦσαν τὴν χώρα. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἰδεολογικῆς προσηλώσεως δὲν εἶναι πειστική, οὔτε τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν ἔχει κάνει ἕνα μεροκάματο ὁ Ναπολεοντίσκος∙ εἶχαν σχεδιάσει τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται.