Προσχεδιασμένο πραξικόπημα

Τὸ πραξικόπημα τοῦ Ναπολεοντίσκου ἦταν προσχεδιασμένο καὶ μεθοδικὰ προετοιμασμένο∙ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως χρηματων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ζωὴ τῶν συνταξιούχων δείχνουν τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία του, ἐνῶ ἡ δωρεάν μετακίνηση μὲ τὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες εἶναι λαϊκιστικὸ μέτρο τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων. Οἱ καθοδηγητές του εἶναι τὸ λόμπυ τῆς δραχμῆς ἐσωτερικοῦ, ἀφοῦ πολλοὶ ὑποστηρικτὲς του ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς δήλωσαν ὅτι θὰ ἐπιβάλουμε δελτίο γιὰ λίγους μῆνες, καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅταν ἐμφανίζονται δημοσιεύματα, ὅτι θὰ εἴμαστε καλύτερα μὲ τὸ ἐθνικὸ νόμισμα∙ ἀποδεικνύεται τελικὰ ὅτι εἶναι ἕνας κλειστὸς κύκλος γύρω ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ ἀποφασίζει τὰ πάντα καὶ οἱ καθοδηγητές του στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο.