Ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν δημοκρατικὼν βουλευτῶν ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι τὸ πρῶτο ζητούμενο αὐτὴν τὴν στιγμὴ τοῦ φασιστικοῦ πραξικοπήματος∙ ἐὰν ὑπογράψουν πάνω ἀπὸ δεκατρεῖς, τότε χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ὑποχρεώνεται σὲ παραίτηση, ὁπότε ἂν δὲν τὸ κάνει κηρύσσει κανονικὰ πραξικόπημα καὶ ἀναλαμβάνει τὶς εὐθύνες του. Εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο νὰ τὸ ἀποτολμήσει, ἂν καὶ ὅλα εἶναι πιθανὰ στὴν κατάσταση φοβίας καὶ πανικοῦ ποὺ βρίσκεται∙ ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι σημαντικὴ ἡ κίνηση αὐτή, διότι ἐὰν τὴν ἀρνηθεῖ, οἱ εὐθύνες βαρύνουν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων του σωτηρίας τῆς πατρίδος καὶ προστασίας τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν. Ἡ χώρα ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο τρομερῆς δοκιμασίας, μὲ ὑπεύθυνο τὸν Ναπολεοντισκο καὶ κανέναν ἄλλον.