Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἔγινε στὴ συνέχεια σημαντικὴ διόρθωση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1122 δολλάρια καὶ 136,5650 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1174,40, καὶ πετρέλαιο, 61,47. Οἱ ἐπενδυτὲς συνηθίζουν πλέον μὲ τὰ ἑλληνικὰ προβλήματα καὶ συνεχίζουν τὶς δουλειές τους∙ πάντως οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἑρμηνεύουν τὸ δημοψήφισμα καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως στὸ ὄχι, ὡς σαφῆ προσπάθεια ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἔστω και ἂν ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ εἶναι ὑπὲρ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐμμονὴ μάλιστα στὸ ἐπιχείρημα τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων ἀντιμετωπίζεται μὲ εἰρωνικὰ σχόλια, διότι καὶ οἱ ἄλλες χῶρες ἔχουν δημοκρατία καὶ δὲν ἦταν ποτὲ ὑπόθεση δημοκρατικῶν δικαιωμάτων τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα∙ μάλιστα προσθέτουν ὅτι, τὴν χειρότερη μορφὴ φασισμοῦ τὴν ἐκφράζουν ὅσοι πιστεύουν ὅτι εἶναι οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα τῆς γνώμης στοὺς ἄλλους λαούς.