Σύνταγμα, ἀποχαιρετισμὸς στὸν φασισμὸ

Ἡ πάνδημη συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα σημαίνει τὸν ἀποχαιρετισμὸ στὸν φασισμὸ καὶ στὶς παραφυάδες του∙ ὁ ἀθηναϊκὸς λαός, μὲ χαμόγελο καὶ σιγουριά, ἀπάντησε στὴν πρόκληση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡλικιωμένοι, νέοι καὶ νέες, ἀνάπηροι μὲ τὸ μπαστουνάκι τους, μητέρες μὲ τὰ μωρὰ στὸ καροτσάκι, περπάτησαν ἀρκετὴ ἀπόσταση, ἀπ’ τὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ τὴν Πανεπιστημίου ἢ τὴν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ, προσπαθώντας νὰ φθάσουν στὸ Σύνταγμα. Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀθηναῖοι ἔδειξαν ὅτι εἶναι βέβαιοι γιὰ τὸ ναὶ καὶ τὸ τέλος τῆς φασιστικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ ἐξελίξεις ὅμως στὶς Βρυξέλλες μᾶλλον ὁδηγοῦν στὴν ἀγανάκτηση τὸν κόσμο καὶ ἡ ἑπόμενη κάθοδός του πιθανὸν παίρνει ἄλλη μορφή, ἐκτὸς κι ἂν ὑποχωρήσει ἡ κυβέρνηση καὶ προχωρήσει στὴν ματαίωση τοῦ δημοψηφίσματος. Λίγες ὧρες ἀπομένουν γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτή.