Ἀνοικτὴ ἐπιβολὴ φασισμοῦ

Στὴν ἀνοικτὴ χρήση φασιστικῶν μεθόδων ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ὑποστήριξη τοῦ ναί, ἐνῶ ἡ πλήρης οἰκονομικὴ καταστροφὴ ἐπέρχεται ραγδαιότατα ὅταν οἱ συντάξεις πληρώνονται μὲ δόσεις, ὅσες πληρώνονται, καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἔχουν διακοπεῖ συναλλαγὲς καὶ μισθοδοσία∙ στὸν ΔΣΑ, μετὰ τὸ ΤΕΕ, ὁμάδες φιλοσυριζαίων διέκοψαν τὸ διοικητικό τους συμβούλιο, γιὰ νὰ μὴν λάβουν ἀπόφαση ὑπὲρ τοῦ ναί, ἀλλὰ καὶ στὴν Βουλὴ ἡ ὑστερικὴ ἐξαπέλυσε νέες ἐπιθέσεις κατὰ πάντων. Ἡ οἰκονομία ἔχει βυθισθεῖ στὴ χείριστη ὕφεση, ὑπολογιζόμενη σὲ ἴση μὲ ἐκείνη τῆς πενταετίας ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προειδοποίησε καὶ πάλι, ὅτι ἔρχεται ἀνυπολόγιστη καταστροφὴ στὴ χώρα, ἐνῶ δήμαρχοι, περιφερειάρχες καὶ ἐκπρόσωποι παραγωγικῶν τάξεων ἐπισκέφθηκαν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ διαμήνυσαν τὶς ἀνησυχίες τους. Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἀπάντησε, ὅτι εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ὅτι δεσμεύεται προσωπικὰ γιὰ τὴν διατήρησή της.