Ἀπόρριψη τρίτου μνημόνιου

Νέα γελοιοποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ τοῦ αἰτήματός του γιὰ τρίτο μνημόνιο, μὲ σκοπὸ τὴν κάλυψη τῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν καὶ τοῦ δανεισμοῦ∙ τὸ αἴτημά του ἦταν γύρω στὰ πενῆντα δις εὐρώ, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἀρχικὴ ὑποχώρησή του ἔγινε, λόγῳ τῆς κατακραυγῆς τοῦ κόσμου γιὰ τὶς φασιστικὲς μεθόδους καὶ τῆς ἀπειλῆς μὲ παραίτηση πολλῶν ὑπουργῶν καὶ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου∙ τὸ Γιούρογκρουπ ἦταν σαφέστατο, δὲν ἀποδεχθηκε τὴν πρότασή του, γιατὶ δὲν περιλαμβάνει τὸ ναὶ στὸ δημοψήφισμα καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῶν προτάσεων Γιοῦνκερ. Ἐπίσης ὁ Εὐρωπαϊκὸς Μηχανισμὸς Σταθεροποιήσεως ἀνακοίνωσε ὅτι τερμάτισε τὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὁπότε ὅλα συζητοῦνται στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ, ἀλλὰ θέτουν ἀπαραίτητη τὴν προϋπόθεση τὴν ρητὴ δέσμευσή του γιὰ ναί, τὴν ὁποία ἀρνεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος λόγῳ ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων. Δὲν ἔχει συναίσθηση ἢ ἐπιδιώκει τὴν οἰκονομικὴ καταστροφή.