Ἀποφάσεις κλειστοῦ κύκλου

Ἕνας κλειστὸς κύκλος ὀλίγων προσώπων λαμβάνει τὶς ἀποφάσεις, μαζὶ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν καταστροφή∙ ἔχουν πάρει πλέον κανονικὰ τὴν μορφὴ συμμορίας, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἀκολουθοῦν μοιραῖοι καὶ ἀβουλοι ἀντάμα. Οἱ τελικὲς προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχαν ὑποβληθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ καὶ τὶς γνώριζε ὁ πρωθυπουργός, ἐνῶ πάνω σὲ αὐτὲς διαπραγματευόταν ὁ Στέλιος Χουλιαράκης∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως δραπέτευσε στὴν Ἀθήνα καὶ προκήρυξε τὸ δημοψήφισμα, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις πολλῶν ὑπουργῶν∙ οἱ ἐκβιασμοὶ ἐναντίον τους ἦταν ἔντονοι, ἐνῶ ἐπιδίδονται σὲ τραμπουκισμοὺς καὶ σὲ ἐπιστημονικὲς ὀργανώσεις. Ἡ διάλυση τῆς χώρας ἐπεκτείνεται, καθὼς καὶ τὰ ὑπεραστικὰ λεωφορεῖα ἔχουν ἐπιβάλει μειώσεις στὰ δρομολόγια, λόγῳ ἐλλείψεως καυσίμων.