Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι

Ἀποδεικνύεται πλέον περίτρανα ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συμμορία του εἶναι δέσμιοι τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν κρατικοδίαιτων ὑποτακτικῶν τους στὴν Ἑλλάδα∙ ἔτσι ἔξηγοῦνται δύο πράγματα: πρῶτον, ἡ ἀδιαφορία του ἀπέναντι στὶς πιέσεις ὅλων τῶν ξένων κυβερνήσεων καὶ περισσότερο τῆς Οὐάσιγκτον∙ κάποιοι ἄλλοι τὸν στηρίζουν, ὅταν καταστρέφεται ἐντελῶς ἡ χώρα∙ εἶναι τὰ ἴδια συμφέροντα ποὺ ὀργάνωσαν καὶ χρηματοδότησαν τὸ χαλιφάτο καὶ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐλέγξει τώρα ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση∙ κάποιες ἐπιδιώξεις γιὰ εὐρύτερη ἀναταραχὴ στὴν περιοχὴ ἔχουν. Δεύτερον, εἶναι οἱ κρατικοδίαιτες συντεχνίες οἱ ὁποῖες βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναπάρουν τὴν ἐξουσία στὴν χώρα, ὅπως εἶχαν ἐπὶ σοσιαλισμοῦ∙ ὅσο γιὰ τὴν χώρα, «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».