Τὸν τῆς οἰκουμένης βασιλέα

Τὴν ἔκθεσή του σὲ κινδύνους κατὰ τὶς μάχες καὶ τοὺς πολλοὺς τραυματισμοὺς τοῦ Ἀλεξάνδρου καταγράφει ὁ Πλούταρχος ὡς ἀπερίσκεπτες ἐνέργειες καὶ τὴν σωτηρία του ὡς ἔργου τῆς Τύχης∙ στὴν χώρα τῶν Ὀξυδαρκῶν τῶν Ἰνδιῶν εἶχε πηδήξει πρῶτος μέσα στὰ τείχη καὶ σώθηκε βαρειὰ τραυματισμένος ἀπὸ ἐπέμβαση τῶν ἑταίρων του. «Τῆς δὲ νῦν ἐξεταζομένης Τύχης οἷον τὸ ἔργον»∙ τὸν ρόλο τῆς Τύχης τώρα ἐξατάζουμε. «Ἐν ἐσχατιᾷ βαρβάρου παραποταμίας καὶ τείχεσιν ἀδόξου πολίχνης»∙ στὴν ἐσχατιὰ τῶν βαρβάρων χωρῶν καὶ σὲ παραποτάμιας καὶ ἄγνωστης πολίχνης τὰ τείχη. «Περιβαλούσης καὶ ἀποκρυψάσης τὸν τῆς οἰκουμένης βασιλέα καὶ κύριον»∙ ἐγκλωβίσθηκε καὶ ἀποκρύφθηκε ὁ κύριος τῆς οἰκουμένης βασιλεύς. «Ὅπλοις ἀτίμοις καὶ σκεύεσι τοῖς παρατυχοῦσι τυπτόμενον καὶ βαλλόμενον ἀπολέσθαι»∙ μὲ ἀνάξια ὅπλα καὶ οἰκιακὰ σκεύη ἀπ’ τοὺς παρατυχόντες κτυπιόταν καὶ ἐβάλετο μὲ κίνδυνο θανάτου Τὴν πλήρωσε στὴν ὑγεία του τὴν ἀπερισκεψία του ὁ Ἀλέξανδρος.