Ἀποκάλυψη τῶν παρασκηνίων

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν μονομερῆ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων δείχνουν ὅτι εἶπε ψέμματα ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅταν προκήρυσσε τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἄλλους λόγους, εἰς βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαβεβαίωσε τοὺς βουλευτές της, ὅτι δέχεται παράταση τοῦ προγράμματος, τὴν συζήτηση γιὰ τὸ χρέος ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο καὶ τὴν διάθεση 35 δις εὐρὼ γιὰ χρηματοδότηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Πιὸ σκληρὸς ἦταν ὁ Νικολὰ Σαρκοζύ, ὁ ὁποῖος ζήτησε τὴν ἄμεση διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων, ἐὰν ἐπιμείνει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση στὸ δημοψήφισμα∙ ἡ ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ἐξαντλεῖται καὶ πολλοὶ διερωτῶνται ὅτι ἐπέδειξαν ἤδη ἀρκετή. Ἀκόμη καὶ τὰ ἀριστερὰ κόμματα καλοῦν τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπιστρέψει στὶς διαπραγματεύσεις, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν μεθοδευμένο χαρακτῆρα τῶν πρωθυπουργικῶν ἀποφάσεων.